saljasaffran.se
mobilikon

KVALITET

Stark kultur och kunskap om saffran i Spanien

Trots att en förvinnande liten del av världens saffran idag odlas i Spanien passerar stora mängder genom landet. Seriösa livsmedelskedjor och internationella grossister handlar som regel sitt saffran genom en tillförlitlig partner som kan garantera en jämn och hög kvalitet. Saffran är en svår produkt att jobba med om man inte specialiserat sig på bara just saffran. På grund av detta har handelshusen i Spanien behållit sin position på marknaden, trots att de själva inte odlar saffran i stor skala längre.

Saffran från Antonio Sotos S.L

Antonio Sotos är ett fjärde generationens familjeföretag, startat 1912. De levererar saffran till över 30 länder i fyra olika världsdelar. Deras kunskap, storlek och erfarenhet, har gjort att vi gradvis utökat vårt samarbete med dem under den senaste tioårsperioden.

Antonio Sotos bedriver fortfarande egen odling av La Mancha saffran , vilket anses vara världens finaste saffran. De är även delaktiga i flera forskningsprojekt angående saffrans hälsofrämjande egenskaper. Det är riktigt roligt att besöka dem och ta del av den stolthet och kunskap de har kring sin produkt. I deras lokaler samsas tre generationer av saffranskännare, som alla har gemensamt att de lever för sitt saffran.

kvalitetskontroll
Kvalitetskontroll av nyinkommet saffran hos Antonio Sotos S.L

Klassificering av saffran

ISO 3632 är en standard som enbart reglerar saffran. I Iran följer man en standard som kallas ISIRI. I huvudsak bedöms produkten efter följande kriterier:

Torkad saffran Internationell ISO-standard Iransk ISIRI-standard
Fukt Max 12% Max 12%
Grova fibrer Max 6% Max 6%
Kväve Max 3% Max 3%
Löslighet i kallt vatten Max 65% Max 65%
Aska Max 8% Max 7%
Minsta tillåtna absorbans av ljus, mätt med spektrometer:
Färg(krokin) Klass 1:200
Klass 2:170
Klass 3:120
Klass 1:220 "Sargol"
Klass 2:200 "Pushali"
Klass 3:180
Klass 4:150
Smak (pikokrokin) Klass 1: 70
Klass 2: 55
Klass 3: 40
Klass 1: 85
Klass 2: 80
Klass 3: 70
Klass 4: 70
Doft (safranal) 20-50 20-50
tulpankungen
Mårten och Jacob på SäljDirekt/Tulpankungen på studiebesök hos Antonio Sotos, här i sällskap av mr Tomas som arbetat med saffran i över 60 år, kanske världens främste expert inom ämnet.
saffranblomma

Förfalskningar

Förfalskningar är fortfarande vanligt, globalt sett. I Sverige är det dock mycket ovanligt. Den vanligaste iblandningen är, ända sedan romartiden, torkade blomblad av ringblomma, färgtistel, vild saffran och gurkmeja. Vill man vara helt säker på att få en oförvanskad vara ska man köpa trådsaffran.